تقویم روز
امروز پنج شنبه 29 مهر ماه 1400 ساعت 15:31 ب ظ

ثبت نام سرویس VPN

 

 

* جهت دریافت نام کاربری VPN ، داشتن ایمیل دانشگاهی الزامی می باشد . درصورت نداشن ایمیل دانشگاهی به سامانه پست الکترونیکی مراجعه نمائید.

*دریافت نام کاربریVPNصرفاً جهت استفاده اساتید، دانشجویان و محققان دانشگاه از منابع علمی الکترونیک که دانشگاه مشترک است، می باشد.

*استفاده از VPNصرفاً جهت خارج از محیط دانشگاه می باشد و در محیط های وابسته دانشگاه که به شبکه دانشگاه متصل می باشند. نیازی به استفاده از VPN نمی باشد.

* جهت دریافت فایل نحوه استفاده از VPN روی عکس زیرکلیک نمایید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    نوپا: http://research.ac.ir
  منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir