تقویم روز
امروز پنج شنبه 21 آذر ماه 1398 ساعت 22:13 ب ظ

Local resources

 

     منابع داخلی (Local resources)

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)     http://www.isc.gov.ir          
پایگاه اطلاعات علمی جهاد  دانشگاهی (SID)     http://sid.ir          
پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)     http://www.irandoc.ac.ir          
سامانه دانش گستر برکت     http://health.barakatkns.com/search          
بانک اطلاعات نشریات کشور (MagIran)     http://www.magiran.com          
بانک اطلاعات نشریات علوم پزشکی کشور     http://journals.research.ac.ir