دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی

دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی

دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی

دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی

دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی
تقویم روز
امروز دوشنبه 15 آذر ماه 1400 ساعت 23:41 ب ظ

دسترسی عموم به سامانه جامع طرح های تحقیقاتی

به اطلاع پژوهشگران محترم میرساند سامانه جامع طرح‌های تحقیقاتی علوم پزشکی کشور با نام انگلیسی Research Proposal Information System و مخفف RPIS در آذرماه 1399 در دسترس عموم قرار گرفت.

 
    نوپا: http://research.ac.ir
  منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir