دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد

دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد

دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد

دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد

دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد
تقویم روز
امروز سه شنبه 16 آذر ماه 1400 ساعت 01:01 ق ظ

دسترسی مجدد به سامانه مشابهت یاب برقرار شد

سامانه مشابهت یاب که یکی از مجموعه سامانه های نوپا است، با هدف فراهم سازی امکان بررسی و شناسایی سرقت علمی در مقالات و متون انگلیسی طراحی و پیاده سازی شده و به صورت رایگان در اختیار اعضای محترم هیأت علمی قرارگرفته است.

 امکان دسترسی اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشور به سامانه مشابهت یاب در آدرس  https :// ppc .research .ac .ir  فراهم گردیده است.

 
    نوپا: http://research.ac.ir
  منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir