برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"

برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"

برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"

برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"

برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"
تقویم روز
امروز سه شنبه 16 آذر ماه 1400 ساعت 01:04 ق ظ

برگزاری وبینار "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"

وبینار رایگان "تهیه محتوا برای آموزش مجازی با استفاده از نرم افزار Camtasia"  توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه‌ علوم پزشکی سمنان برگزار می‌شود.
زمان برزگاری وبینار:   دو شنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰                               ساعت ۱۰ الی ۱۲
مدرس وبینار:  جناب آقای دکتر مجید اسلامی استادیار باکتری شناسی

 
    نوپا: http://research.ac.ir
  منبع یاب: http://rsf.research.ac.ir